• Anna Jankowska ...

GŁÓWNA

Home  >>  GŁÓWNA

dr Anna Jankowska –  pracownik naukowy w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). W latach 2016-2019 na stażu podoktorskim w Universitat Autonoma de Barcelona. Współzałożycielka i prezeska Fundacji Siódmy Zmysł. Audiodeskryptorka i tłumaczka audiowizualna.