O MNIE

Home  >>  O MNIE

Anna Jankowskadr Anna Jankowska –  pracownik naukowy w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). W latach 2016-2019 na stażu podoktorskim w Universitat Autonoma de Barcelona. Współzałożycielka i prezeska Fundacji Siódmy Zmysł. Audiodeskryptorka i tłumaczka audiowizualna. Członek stowarzyszenia ESIST oraz redaktor naczelna Journal of Audiovisual Transltion.