PROJEKTY

Home  >>  PROJEKTY

logobcn

W latach 2016-2019 realizuję  własny projekt badawczy „Transfer elementów kulturowych w audiodeskrypcji” podczas postdoktorskiego stażu naukowego w Universitat Autónoma de Barcelona – najprężniejszym europejskim ośrodku prowadzącym badania nad audiodeskrypcją. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach czwartej edycji programu „Mobilność Plus”.  Więcej informacji o projekcie oraz o tym, jakim wyzwaniem jest przeprowadzka do Barcelony na profilu FB projektu oraz na blogu.


logo-audiomovie-2W latach 2015-2018 mam przyjemność i zaszczyt kierować projektem „AudioMovie – Kino dla Wszystkich”. Projekt „AudioMovie” ma na celu stworzenie innowacyjnego w skali światowej rozwiązania polegającego na opracowaniu aplikacji na urządzenia przenośne umożliwiającej udostępnianie w kinach oraz podczas festiwali filmowych audiodeskrypcji (AD) oraz audionapisów (AS) osobom z ubytkiem wzroku oraz audionapisów osobom z ubytkiem słuchu i wzroku lub cierpiącym na dysleksję. W chwili obecnej wszystkie te osoby ze względu na wrodzoną lub nabytą niepełnosprawność mają ograniczony dostęp do kultury, przez co są wykluczane z życia społecznego. Poza aplikacją zostanie także opracowany portal do udostępniania audiodeskrypcji i audionapisów oraz rozwiązania prawne dotyczące zasad ich udostępniania w kontekście prawa autorskiego. W ten sposób powstanie technologicznie i legislacyjne kompletne rozwiązanie, które będzie mogło zostać wdrożone tak w kraju jak i zagranicą jako nowy produkt/usługa mająca na celu eliminację wykluczenia społecznego. Projekt realizuje konsorcjum naukowe, w którego skład wchodzą: Fundacja Siódmy Zmysł, Instytut Technik Innowacyjnych, Uniwersytet Jagielloński, Fundacja Na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji „Katarynka”, Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o oraz Kino Pod Baranami. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu drugiego konkursu Innowacje Społeczne. Więcej informacji na stronie www.audiomovie.pl

logo OpenArtW latach 2013-2017 byłam członkiem zespołu realizującego projekt „OpenArt – Sztuka Współczesna dla Wszystkich”. Projekt „Sztuka współczesna dla wszystkich” ma na celu stworzenie innowacyjnego w skali światowej rozwiązania polegającego na opracowaniu multimedialnego przewodnika w formie aplikacji na urządzenia przenośne (smartfon i tablet) ułatwiającego dostęp do dzieł sztuki eksponowanych osobom z dysfunkcjami słuchu i wzroku oraz polepszającego doświadczenie odbioru sztuki dla osób pełnosprawnych z Polski i zza granicy. W ramach projektu zostanie wykonany prototyp multimedialnego przewodnika po dziełach sztuki współczesnej znajdujących się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie oraz w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MOCAK). Przewodnik ten zostanie wykonany zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego (Universal Design), dzięki czemu będzie on dostępny dla wszystkich zwiedzających bez względu na niepełnosprawność czy (nie)znajomość języka. Przewodnik będzie dostępny w formie aplikacji na tablety i smartfony, a jego treść będzie dostępna w formie dźwiękowej, w postaci napisów w języku polskim i angielskim, w polskim języku migowym (PJM) oraz w postaci multimediów. Rozwiązanie zapewni automatyczną identyfikację eksponatów muzealnych oraz lokalizację zwiedzającego w muzeum. Opracowane rozwiązanie będzie mogło zostać wdrożone w innych muzeach i galeriach jako nowy produkt/usługa mająca na celu eliminację wykluczenia społecznego. OpenArt to projekt badawczo-rozwojowy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach pierwszego konkursu Innowacje Społeczne. Więcej informacji na stronie www.openart.ibemag.pl